PGB zorg op maat.

Persoonsgebonden budget (pgb)

Het persoonsgebonden budget (pgb) is een subsidie (budget) van de overheid waarmee mensen zelf de zorg kunnen inkopen die zij nodig hebben. Denk hierbij aan intensieve zorg, begeleiding, persoonlijke verzorging, persoonlijke verpleging, hulpmiddelen en voorzieningen. Daar komt bij dat iemand met een pgb principe vrij is om zelf zijn/haar zorgverleners te selecteren en in te huren.

 

Zorgvragers die de diagnose Dementie hebben gekregen moeten vaker langer thuis wonen omdat de indicatie niet hoog genoeg is of omdat er simpelweg geen gepaste woonruimte beschikbaar is. NaRo richt zich dan ook op deze doelgroep en biedt thuiszorg gericht op cliënten met de diagnose dementie, zodat ook deze doelgroep op een veilige en verantwoorde manier langer thuis kunnen blijven wonen en waar de regie nog steeds bij de cliënt blijft.

 

Voor meer informatie over het PGB verwijzen wij u door naar: https://www.svb.nl/nl/pgb/